Thursday, 22 September 2011

Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Di Sekolah

Apakah perkhidmatan BIMBINGAN DAN KAUNSELING?
Perkhidmatan PERCUMA ini disediakan bagi membantu anda melihat persoalan yang ada pada diri sendiri:
(a) Peribadi dan emosi anda
(b) Ingin mengubah tingkah laku sendiri
(c) Pengurusan masa
(d) Memilih kerjaya
(e) Kaunseling penyalahgunaan dadah
(f) Kaunseling ketagihan dadah

Kaunselor adalah seorang yang..
(a) Sanggup mendengar persoalan anda
(b) Menerima tanpa syarat
(c) Menerima dan Merahsiakan apa apa yang anda kongsi kan
(d) Menghormati diri anda sebagai seorang individu

Matlamat Kaunseling
(a) Supaya pelajar memahami diri dan situasinya
(b) Supaya pelajar menerima diri dan situasinya serta mempunyai pandangan yang lebih objektif serta realistik
(d) Supaya pelajar dapat mengenal pasti keperluannya
(e) Supaya pelajar dapat merancang kehidupan yang lebih realistik
(f) Supaya pelajar bertanggungjawab terhadap diri dan perlakuan sendiri
(g) Supaya pelajar menjadi individu yang berfungsi dengan sepenuhnya.

BAGAIMANA SESI KAUNSELING DIJALANKAN
(a) KAUNSELING INDIVIDU
Pertemuan empat mata ( bersemuka ) dengan kaunselor pada masa dan tempat yang dipersetujui

(b) KAUNSELING KELOMPOK
Pertemuan anda dan rakan rakan kelompok dengan kaunselor pada masa dan tempat yang dipersetujui.

BAGAIMANA SESI DIJALANKAN?
Pertemuan anda dengan kaunselor dijalankan dalam bilik kaunseling terhindar daripada gangguan luar.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...